Om oss

Städarna i Eskilstuna AB förvärvar

Kraft i Hem AB


I samband med förvärvet tar Städarna över samtliga kunder och

medarbetare. Vi hälsar alla gamla och nya kunder välkomna till Städarna i Esklilstuna.


Städarna


Städarna Sverige AB grundades 2009 i Norrköping och är idag Sveriges näst största hemservice bolag med ca 800 medarbetare. Städarna är verksamma i 25 orter i mellansverige och har en målsättning om att bli rikstäckande. Verksamheten är en koncern med lokala dotterbolag som delägs tillsammans med en lokal VD från varje ort. 


Kraft i Hem AB

 

Hemkraft startades 2007 av Pirjo och Patrik när det blev klart att hushållsnära tjänster skulle få en skattelättnad dvs. RUT- avdraget. 

 

Allt fler köper hushållsnära tjänster när de känner att tiden inte räcker till, vi på Hemkraft kan vara din hjälp i vardagen.

Idag är vi 18 anställda och vi har tid för dig!

 

När du anlitar en Auktoriserad Serviceentreprenör innebär det att du som kund kan känna att du anlitar ett säkert, tryggt och ansvarsfullt företag.

 

Följande kriterier krävs av Almega Serviceentreprenörerna årsvis för att vara Auktoriserad:

 

Utbildade medarbetare

 

Miljöledningssystem

 

Ansvarsförsäkring

 

Betalda skatter och arbetsgivaravgifter

 

Kontroll av underentreprenörer

 

Deltagit i Auktorisationsutbildning i Almegas regi

 

Medarbetare som bär synliga ID06 namnbrickor/ samt kan legitimera sig